Tjänster

Tjänster vi utför:

 

 

Måleri

 

 • Målning av alla fasadtyper allt ifrån panel till putsade ytor.
 • Målning av interiörer.
 • Färgsättning inne och utemiljöer.
 • Tapetsering.
 • Våtutrymmen.
 • Underhållsmålning takpapp.

 

 

 

 

Puts

 

 • Vi utför alla typer av putsjobb och putssystem.
 • Energisparande fasadsystem (Tilläggsisolering).
 • 2-stegs tätande fasader.
 • Traditionell puts.
 • Renovering av gammal fasad.
 • Nyproduktion.

 

 

 

 

Fasad analys

 

Vi utvärderar fasadens allmänna kondition och ger ett åtgärdsförslag. Kostnaden av analysen avdrages vid beställning.

 

 

 

 

Ställning

 

Vi ordnar med ställning vid olika typer av fasadrenoveringar.

 

 

 

 

Företaget innehar giltig F-skattesedel.

 

Kontakt:

 

Andreas Hellwig

 

Mobil: 070- 751 79 89

 

Mail: andreas@creomaleri.se

 

Välkommen att kontakta mig för alla sorters frågor!

 

Copyright © All Rights Reserved